InShared


Voor verzekeraar InShared voeren Arne Keuning (Upstream) en ik een project webcare uit. We werken aan de verbetering van de kwaliteit van webcare door interviews af te nemen, kwalitatieve en kwantitatieve analyses te doen en medewerkers te trainen.


Social Connection
Antina van der Veen

telefoon   06 37 19 47 61
mail  info@socialconnection.nl

Dijkerhoekseweg 13-15
7451 LV Holten