Projectmedewerker webcare


Voor wie?

Rijkswaterstaat, het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland.

Wat?

Upstream kreeg de opdracht om een visie en strategie voor webcare te schrijven.

Mijn bijdrage aan het project was het uitvoeren van een kwalitatieve analyse van de webcarewerkzaamheden, het houden van interviews met stakeholders, het vaststellen van verbeterpunten en het geven van advies ten behoeve van de visie en strategie.

 


Social Connection
Antina van der Veen

telefoon   06 37 19 47 61
mail  info@socialconnection.nl

Dijkerhoekseweg 13-15
7451 LV Holten