Yarden


Bij uitvaartorganisatie Yarden voeren Arne Keuning (Upstream) en ik een project webcare uit. We organiseren verschillende sessies en trainingen met webcaremedewerkers, leidinggevenden en andere betrokkenen bij het team om de kwaliteit van webcare bij Yarden te verbeteren.


Social Connection
Antina van der Veen

telefoon   06 37 19 47 61
mail  info@socialconnection.nl

Dijkerhoekseweg 13-15
7451 LV Holten